Jedinečné nápady si vyžadujú špeciálnu ochranu.

Už viac ako 25 rokov pomáhame našim klientom chrániť ich práva v oblasti priemyselného vlastníctva nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

kontaktovať
služby
STRUČNE O NÁS

HÖRMANN & PARTNERS – Patentová a známková kancelária

Bez dlhodobých skúseností nie je možné poskytovať profesionálne služby. Naši patentoví zástupcovia sú aktívni v oblasti priemyselného vlastníctva a zbierajú cenné skúsenosti už vyše 25 rokov v oddeleniach priemyselno-právnej ochrany rôznych inštitúcií. Výsledná kvalita našej práce je preto podmienená dlhodobými skúsenosťami našich patentových zástupcov.

Ku každému prípadu sa pristupuje s maximálnou starostlivosťou. Naším cieľom bolo vždy porozumieť potrebám a požiadavkám našich klientov a zároveň zohľadniť ich obchodné ambície a právne možnosti. Nadviazaním vzťahu s našim klientom vzniká pre nás trvalý záväzok v súlade s filozofiou našej kancelárie zabezpečovať kvalitné služby na odbornej úrovni.

Prečo si vybrať nás?

Profesionalita

Zaručujeme vysokú úroveň poskytovaných služieb, efektívnosť a pozornosť každému klientovi. Všetky informácie podliehajú diskrétnosti.

Skúsenosti

Naši patentoví a známkoví zástupcovia pôsobia v oblasti priemyselného vlastníctva už 29 rokov. Neustále zlepšujeme naše vedomosti.

Rýchlosť a efektívnosť

Snažíme sa Vám poskytovať časovo a nákladovo efektívne služby. 

Priateľskosť

Získajte pomoc od priateľského, profesionálneho a informovaného tímu. Kladieme dôraz na osobný prístup ku klientovi.

Služby v oblasti duševného vlastníctva

Patentová a známková kancelária HÖRMANN & PARTNERS ponúka služby v týchto oblastiach:

Patenty

… ak chcete chrániť nový výrobok, spôsob výroby alebo použite na nový účel.

Úžitkové vzory

… ak chcete chrániť nové technické riešenie.

Ochranné známky

… ak chcete chrániť svoje označenie.

Dizajny

… ak chcete chrániť vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti.

Dodatkové ochranné osvedčenia

… ak chcete chrániť liečivá alebo výrobky na ochranu rastlín.

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

… ak chcete chrániť výrobok, ktorý svoju vlastnosť a kvalitu dosahuje vďaka zemepisnému prostrediu.