Nový rozmer

Vývoj ľudského myslenia, pokrok v oblasti vedy a techniky, rozvoj priemyslu a zmena zákonov sú faktory, ktoré je potrebné pri našej práci zobrať do úvahy. Poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva vyžaduje neustále vzdelávanie. Túto nevyhnutnú podmienku sa snažíme doplniť kreatívnym prístupom k práci. Ako kolektív so skúsenými zástupcami, ale aj mladými ľuďmi veríme, že tvorivý prístup dodáva našej práci nový rozmer.

Ľudia v HÖRMANN & PARTNERS

Ing. Zuzana HÖRMANNOVÁ
PATENTOVÝ A ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA V SR, EURÓPSKY PATENTOVÝ ZÁSTUPCA, EURÓPSKY ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA
Envelope on Docomo
Ing. Tomáš HÖRMANN
PATENTOVÝ A ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA V SR, EURÓPSKY PATENTOVÝ ZÁSTUPCA, EURÓPSKY ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA
Envelope on Docomo
Ing. Dana ŠEDÍKOVÁ
Envelope on Docomo
Ing. Simona ŠIMONOVÁ
Envelope on Docomo
Mgr. Veronika VEREŠOVÁ
Envelope on Docomo