Nový rozmer

Vývoj ľudského myslenia, pokrok v oblasti vedy a techniky, rozvoj priemyslu a zmena zákonov sú faktory, ktoré je potrebné pri našej práci zobrať do úvahy. Poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva vyžaduje neustále vzdelávanie. Túto nevyhnutnú podmienku sa snažíme doplniť kreatívnym prístupom k práci. Ako kolektív so skúsenými zástupcami, ale aj mladými ľuďmi veríme, že tvorivý prístup dodáva našej práci nový rozmer.

Ľudia v HÖRMANN & PARTNERS

PATENTOVÝ A ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA V SR, EURÓPSKY PATENTOVÝ ZÁSTUPCA, EURÓPSKY ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA

✉︎

PATENTOVÝ A ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA V SR, EURÓPSKY PATENTOVÝ ZÁSTUPCA, EURÓPSKY ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA

✉︎

PATENTOVÝ A ZNÁMKOVÝ ZÁSTUPCA V SR

✉︎