Utility Models

What is utility model?
Utility model is similar to a patent. Utility model is an exclusive right granted for an invention, which allows the right holder to prevent others from commercially using the protected invention, without his authorization, for a limited period of time. According to the law, utility models protect technical solutions that are new, industrially applicable and are the result of inventive step.

How long is utility model valid for?
The effects of protection are the same as in the case of patents, but utility model is valid for four years after filing of utility model application or after filing of prior patent application with respect to the same object. Term of validity of utility model may be prolonged by the Office upon request of the owner of utility model two times, each time for three years, i.e. for a total period of 10 years.

How to get a utility model in Slovakia?
Úžitkový vzor možno získať podaním prihlášky úžitkového vzoru na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Po podaní  prihlášky nasleduje konanie o prihláške. Úrad skúma len formálne požiadavky, teda či prihláška obsahuje všetky náležitosti a neskúma podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti. Ku skúmaní týchto podmienok dochádza až v prípadnom konaní o výmaz.

Services

Our services mainly include:

   • advice and consultation
   • surveys and searches
   • filing utility model applications
   • representation in proceedings before the Industrial Property Office of the Slovak Republic and foreign offices
   • protection of the rights of the owner and maintenance of utility models
   • registration of changes in the register
   • dispute agenda and other...

Useful Links