Preskočiť na obsah

Jedinečné nápady si vyžadujú špeciálnu ochranu

Už viac ako 25 rokov pomáhame našim klientom chrániť ich práva
v oblasti priemyselného vlastníctva nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Stručne o nás

Sme patentová a známková kancelária HÖRMANN & PARTNERS. Naši patentoví zástupcovia sú aktívni v oblasti priemyselného vlastníctva a zbierajú cenné skúsenosti už vyše 25 rokov v oddeleniach priemyselno-právnej ochrany rôznych inštitúcií. Výsledná kvalita našej práce je preto podmienená dlhodobými skúsenosťami našich patentových zástupcov.

Ku každému prípadu sa pristupuje s maximálnou starostlivosťou. Naším cieľom bolo vždy porozumieť potrebám a požiadavkám našich klientov a zároveň zohľadniť ich obchodné ambície a právne možnosti. Nadviazaním vzťahu s našim klientom vzniká pre nás trvalý záväzok v súlade s filozofiou našej kancelárie zabezpečovať kvalitné služby na odbornej úrovni.

Služby v oblasti duševného vlastníctva

Patentová a známková kancelária HÖRMANN & PARTNERS ponúka služby v týchto oblastiach:

Patenty

… ak chcete chrániť nový výrobok, spôsob výroby alebo použite na nový účel.

Úžitkové vzory

… ak chcete chrániť nové
technické riešenie.

Ochranné známky

… ak chcete chrániť
svoje označenie.

Dizajny

… ak chcete chrániť vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti.

Dodatkové ochranné osvedčenia

… ak chcete chrániť liečivá alebo výrobky na ochranu rastlín.

Označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov

… ak chcete chrániť výrobok, ktorý svoju vlastnosť a kvalitu dosahuje vďaka zemepisnému prostrediu.

Prečo si vybrať nás?

Skúsenosti

Naši patentoví a známkoví zástupcovia pôsobia v oblasti priemyselného vlastníctva už 25 rokov. Neustále zlepšujeme naše vedomosti.

Profesionalita

Zaručujeme vysokú úroveň poskytovaných služieb, efektívnosť a pozornosť každému klientovi. Všetky informácie podliehajú diskrétnosti.

Rýchlosť a efektívnosť

Snažíme sa Vám poskytovať časovo a nákladovo efektívne služby. Získate pomoc od priateľského, profesionálneho a informovaného tímu.

Sme oprávnení na zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, Európskym patentovým úradom (EPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Úrad priemyselného vlastníctva SR
European Patent Office
World Intellectual Property Organization
European Union Intellectual Property Office