Preskočiť na obsah

Nový rozmer

Vývoj ľudského myslenia, pokrok v oblasti vedy a techniky, rozvoj priemyslu a zmena zákonov sú faktory, ktoré je potrebné pri našej práci zobrať do úvahy. Poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva vyžaduje neustále vzdelávanie. Túto nevyhnutnú podmienku sa snažíme doplniť kreatívnym prístupom k práci. Ako kolektív so skúsenými zástupcami, ale aj mladými ľuďmi veríme, že tvorivý prístup dodáva našej práci nový rozmer.

Ľudia v Hörmann & Partners

Ing. Zuzana Hörmannová

Patentový a známkový zástupca v SR, európsky patentový zástupca, európsky známkový zástupca

Ing. Tomáš Hörmann

Patentový a známkový zástupca v SR, európsky patentový zástupca, európsky známkový zástupca

Ing. Simona Šimonová

Patentový a známkový zástupca v SR

Ing. Dana Šedíková

Mgr. Veronika Verešová